SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA IM. ŚW. OJCA PIO
PRZY PARAFII ŚW. MARCINA W JAWORZE

Lekcja WdŻwR inaczej


W piątek 13 listopada br. w Gimnazjum nr2 w Jaworze odbyła się z naszym udziałem lekcja WdŻwR "inaczej".

"W piątek 13 listopada br. uczniowie naszego gimnazjum – klasy 3a i 3s, w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pp. Wandę i Marka Jabłońskich – pracowników Specjalistycznej Poradni Rodzinnej powstałej przy parafii Św. Marcina w Jaworze. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się z jakimi problemami mogą zgłosić się do poradni rodzinnej oraz jaką pomoc mogą uzyskać sami lub członkowie ich rodzin. Tematem zajęć było budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo.
Gimnazjaliści, w ramach również podsumowania zajęć w gimnazjum, mieli okazję przypomnieć sobie pojęcia płeć, płciowość. Pani Wanda Jabłońska omówiła role życiowe, do jakich została stworzona kobieta, a do jakich został stworzony mężczyzna. Mówiła o różnicach pomiędzy mężczyznami a kobietami i nieporozumieniach, a czasem problemach, z tego wynikających. Zwróciła też uwagę na różnice pomiędzy zakochaniem, pożądaniem a miłością. Na co należy zwrócić uwagę, co robić, by zbudować w przyszłości szczęśliwą rodzinę, być dobrym człowiekiem, małżonkiem, rodzicem.
W rozmowach indywidualnych młodzi ludzie uznali, że zajęcia bardzo im się podobały, a wielu stwierdziło, że wiele aspektów poruszanych problemów, zapamiętali.
Zajęcia były ciekawe, wartościowe i jako nauczyciel życzę, aby młodzi jak najwięcej zapamiętali z prowadzonych przeze mnie zajęć wychowania do życia w rodzinie, skorzystali, a kiedyś w przyszłości, dzięki omawianym podczas lekcji problemom, uniknęli własnych błędów życiowych."

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja